تکنیکال

تحلیل تکنیکال WTI در تایم روزانه

منتشر شده

در

یک ماه قبل در تحلیل قبلی نفت زمانی که قیمت آن نزدیک به 69دلار بود، اعلام شد که نفت پس از اصلاح کوچک به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. در میان مدت نفت میتواند به تارگت 85 دلار نیز برسد. در حال حاضر باتوجه به بهبود وضعیت اقتصاد جهان تقاضا برای نفت در حال افزای است.

این تحلیل صرفا به منزله ی ارائه ی دیدگاه شخصی بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه گروه ProSignals نمیباشد.

 

 

Live Chart – WTI

 


برترین ها

خروج از نسخه موبایل