تحلیل 365

باید بدانید که:

منتشر شده

در

آمار NFP روز جمعه بسیار بدتر از انتظارات اعلام شد. انتظار می رفت که با این آمار دلار به سرعت تضعیف و طلا خود را به 1860 دلار برساند.

دلیلی که باعث کاهش سرعت این رشد شد، تغییرات میانگین درآمد بود که بالاتر از پیشبینی ها اعلام شد. این به آن معناست که تورم از حد انتظار فدرال نیز در حال عبور است.

این افزایش تورم بازار را به سمتی برد که همچنان خریدار برای دلار وجود داشت و نگذاشت که دلار زیاد از حد تضعیف شود.

با توجه به آمارهای قبلی مثل ADP و Unemployment Claims انتظار می رود که در سپتامبر نیز تضعیف دلار به صورت آهسته ادامه پیدا کند و شاخص دلار به حوالی 90 برسد که میتواند منطقه جذابی برای خرید دلار باشد.

نیوزلند نیز قرنطینه ی بعضی ایالات را یک سطح کاهش داده است و این نیز میتواند برای رشد این ارز موثر باشد.

 برترین ها

خروج از نسخه موبایل