مارکت

تحلیل ارز Ethereum

منتشر شده

در

 

همانطور که مشاهده میکنید نمودار قیمتی در حالا فشرده شدن می باشد.در صورت خروج از هر طرف میتوان با مدیریت سرمایه مناسب وارد معامله شد.

این تحلیل صرفا به منزله ی ارائه ی دیدگاه شخصی بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه گروه ProSignals نمیباشد.

Live Chart – ETH/USD


برترین ها

خروج از نسخه موبایل