تکنیکال

تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/USD , H1

منتشر شده

در

در صورت شکست خط روند یا عبور قیمت از محدوده های کلیدی ، انتظار ادامه روند وجود دارد .

این تحلیل صرفا به منزله ی ارائه ی دیدگاه شخصی بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه گروه 365 نمیباشد.

  

برترین ها

خروج از نسخه موبایل